VİBRASYON YANİ TİTREŞİM ANALİZİ ( VIBRATION ANALYSIS )

Fanlar, pompalar, motorlar, türbinler ve kompresörler gibi tüm dönen makineler titreyecektir. Titreşim seviyesi ve titreşim modeli, dahili dönen bileşenlerin durumunu gösterir. Titreşimi ölçmek için elektronik aletler kullanırız , vibrasyon seviyeleri yükselirse ve modeller değişirse, sadece bir problem olduğunu tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda problemin türünü ve yerini teşhis edebiliriz. Titreşim analizi ile bir dizi farklı…

DENGESİZLİĞİN / BALANSSIZLIĞIN ( UNBALANCE ) ÖNEMİ

Dengesizlik kuvvetleri yataklara ve contalara baskı uygular, gevşeklik sorunlarını şiddetlendirir ve rezonansları harekete geçirebilir. Bir dengesizlik ağırlığının yarattığı kuvvet, hızın karesi ile ilişkilidir, bu nedenle yüksek hızlı makineler çok büyük dengesizlik kuvvetleri oluşturabilir ve bu nedenle dengenin dışına çıkmasına izin verilemez. Çıkılması durumunda kaçınılmaz hasarlar meydana getirir Tagsbalanssizlik cab 920 couple balans dengeleme di̇nami̇k balans…

DENGESİZLİĞİN / BALANSSIZLIĞIN ( UNBALANCE ) YERİNDE TESPİTİ VE YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ

Dengesiz bir rotor, dengesizlik kütlesinin merkezkaç kuvveti nedeniyle şaft dönüş hızı frekansında titreşim oluşturur. Bu nedenle, dengesizlik durumuna sahip bir makinenin, şaft dönüş hızında, bir sinüzoidal sinüs dalgası ve spektrumda karşılık gelen bir baskın tepe oluşturması beklenir. Tipik olarak başka titreşim kaynakları da mevcuttur, bu nedenle dalga biçimi saf sinüs dalgasına sahip değildir, ancak genellikle…

BALANSSIZLIK ÇEŞİTLERİ

STATİK BALANSSIZLIK Balanssızlık her iki taraf için aynı büyüklüğe ve açıya sahip olabilir ve ağırlık merkezinden eşit uzaklıkta olabilir. Aynı durum, ağırlık merkezine, yani burada rotor merkezine etki eden tek fakat iki katı büyük bir balanssızlıkta da ortaya çıkar. Hatta böyle bir rotor iki uç üstüne yataklandığında “ağır bölüm” aşağı gelene kadar salınım yapacaktır. Yani…

DENGESİZLİK , BALANSSIZLIK ( UNBALANCE ) , VİBRASYON SEBEPLERİ

bir makinenin dengede olmamasının birçok nedeni vardır. Elbette, eğer bir makine, yetersiz eğitim veya uygun ekipman ve zamanda eksikliği nedeniyle başlangıçta doğru şekilde dengelenmemişse o zaman doğal olarak makine balanssız kalır ve contalar ve yataklar hasar görebilir. Hasarlı bileşenler Imalat hataları Fanlarda eşit olmayan kir birikimi Özellikle dökümlerde malzemede homojenlik eksikliği. yani kabarcıklar, gözenekli bölümler,…

DENGESİZLİK YANİ BALANSSIZLIK ( UNBALANCE ) NEDİR ?

Balanssızlık, bir şaftın geometrik merkez çizgisinin ve kütle merkez çizgisinin çakışmadığı bir durumdur.Bunu tanımlamanın bir başka yolu da, kütle merkezinin dönme ekseni üzerinde olmamasıdır. Rotor üzerindeki ağır nokta, döndüğünde yataklar üzerinde bir merkezkaç kuvveti oluşturur ve bu kuvvet, rotorun her dönüşünde yumuşak bir şekilde değişir. Dengesizlikten kaynaklanan kuvvetler daha yüksek hızlarda çok daha yüksektir. -…