DENGE BOZUKLUĞU ( BALANSSIZLIK ) NEDİR ?

Yataklanmamış halde kendi eksenleri etrafında dönen ve genelde rotor olarak adlandırılan cisimlerde , bunlar her ne kadar kendi boyuna eksenlerine göre dönen simetrik tarzda ve özellikle uniform bir kütle dağılımına sahip olacak şekilde tasarlanmış olsalar da ,imalat kaynaklı kusurlardan ,örneğin ; malzemenin homojen olmaması ,ovallikler , hizasızlıklar veya çalışma şartlarındaki değişiklikler aşınma, kirlenme, yatak eksenlerindeki kaçıklık gibi nedenlerden dolayı merkez kaç kuvvetleri ortaya çıkar .

Bu durumda rotorun ağırlık merkezi yatakların belirlediği dönme ekseni üzerinde bulunmaz ve boyuna asal atalet ekseni dönme ekseni ile çakışmaz. Devir sayısının karesi ile büyüyen serbest merkezkaç kuvvetler ve bunların momentleri yataklarda ilave dinamik kuvvetlere ve makinada rotor devir sayısıyla aynı frekansta titreşimlere neden olurlar ,bu titreşimlere denge bozukluğu yani balanssızlık denir.

ROTORLARDAKİ BALANSSIZLIKLARIN GİDERİLMESİNİN AVANTAJLARI

 • Rotorlardaki balanssızlıkların giderilmesinin avantajları
 • Düşük bakım maliyeti
 • Maksimum rulman ve yatak ömrü
 • Minimum çalışma sesi
 • Aktarma elemanları üzerinde meydana gelen stres ve gerilimin azalması mekanik hasarların önüne geçmek
 • Maksimum enerji tasarrufu
 • Makina ve sistem ömrünün uzaması
 • Çalışma performansı ve konforu makina üretim kalitesinin artması makina ve ekipmanın korunması iş güvenliği
 • 1.Sınıf Hassasiyet ve verimlilik
 • Maksimize yatırım getirisi
 • Minimum iş kaybı

ROTOR BALANSSIZLIK SEBEPLERİ

 • Dizayn çizim ve tasarlama imalat hataları
 • Bozuk yüzeyler
 • Yoğunluk ve sıkışıklık farklılıkları
 • Kaynaklanmış montaj ve birleştirme hataları çalışma ve çevre şartları
 • İmalat sonrası taşıma hataları
 • Kaynak ve döküm sebepli şekil hataları yanlış hizalama
Endüstriyel Sanayi Balansı Çözüm Ortağınız!

Otomotiv, Tekstil, Ambalaj, Gıda, Enerji, Petrokimya, Demir Çelik, Havacılık, Savunma Sanayi vb.

Profesyonel Endüstriyel Sanayi Balansı OGANER BALANS